کلیسا گغارت ارمنستان

کلیسا گغارت ارمنستان در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی ایروان ساحل شرقی رودخانه ی آزاد ارمنستان قرار گرفته و در دره ی تاریخی گغارت قرار گرفته است. این بنا در دو بعد زمانی مختلف ساخته شده است و دارای دو قسمت اصلی است در اوایل قرن سیزدهم این منطقه جزو املاک اختصاصی خاندان زاکریان بوده است  . بعدها خاندان پروشیان این ملک را از خاندان زکریان خریداری نموده اند و دستور ساخت کلیسای درونی را به یک خواهر و معمار دادند و در اواخر قرن سیزدهم کلیسای درونی ساخته شده است که دارای ۳ قسمت اصلی است که یکی از این قسمت ها آرامگاه سلسله س پروشیان است.توریستان تور ارمنستان می توانند از این مکان تاریخی بازدید کنند.