پرچم ارمنستان

parcham-armenia.jpg

پرچم ارمنستان از سه رنگ قرمز، آبی تیره و نارنجی تشکیل شده است. در قسمت بالا قرمز، وسط آبی تیره و پایین نارنجی است.

قرمز نماد کوهستان ارمنستان است، مبارزه مستمر مردم ارمنی برای دفاع از خود، مذهب، استقلال، آزادی است.

آبی نماد مردم ارمنستان است که در زیر آسمان صلح آمیز زندگی می کنند.

نارنجی نماد استعداد، اخلاق و کار مردم ارمنستان است.