میدان جمهوری ارمنستان

یکی از دیدنی های ارمنستان میدان جمهوری است که در شهر ایروان است که طراحی آن در سال های 1924-1929 و ساخت آن در سال 1958 توسط معمار ارمنی شده است.در این میدان مردم  ارمنستان بعضی از جشن ها و مراسم هایشان را برگزار می کنند و از تلاقی خیابان های آبویان، نالبندیان، تیگران متس، سارکسیان و آمیریان ایجاد شده است. شکل کلی میدان مربع است و با هفت ساختمان بزرگ و زیبای  گالری ملی و موزه، وزارت کشور، خانه دولت، دفتر مرکزی پست جمهوری ارمنستان ، هتل  ماریوت ارمنستان،  وزارت امور خارجه و وزارت انرژی و منابع طبیعی احاطه شده است. در قسمت شمالی این میدان و در جلوی گالری ملی رقص فواره بزرگ قرار دارد که در شب زیبایی و جلوه خاصی دارد. در گذشته مجسمه لنین در قسمت جنوبی میدان جمهوری ارمنستان قرار داشت. مسافران تور ارمنستان  می توانند از تماشای این میدان لذت ببرند.