معبد گارنی ارمنستان

معبد گارنی ارمنستان

تاریخ ساخت معبد گارنی ارمنستان، ارمنستان به هایک ناهابت که به نام گارنیک نوه نتیجه گذاشته شده است. رودخانه گارنی در 28 کیلومتری جنوب شرقی ایروان واقع شده است که در منطقه استان کوتایک است. این محدوده با شرایط اب وهوایی خوب و مطبوعی که داراست برای شکار اختصاصی و ییلاق پادشاهان ارمنستان در قرنهای مختلف می باشد. در قسمتی از این عمارت حمام اختصاصی زیبا وجود دارد که متعلق به دختر خسرو پرویز خواهر تیرداد سوم می باشد. این حمام از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که شامل حمام بخار و حوضچه های اب گرم و سرد است. بخش جالب توجه این حمام کاشی کاری های کف حمام است که از پانزده رنگ طبیعی تشکیل شده و ماهی های دریا نقاشی شده است. معبد گارنی ارمنستان دارای ططراحی نظیری از فیگور زن و مردی می باشد که نماد خدای اقیانوس است.