اکثر مردم کشور ارمنستان پیرو کلیسای حواري ارمني می باشند كه برای ايرانيان به كليساي گریگوری شناخته شده است و کلیسا ملی ارامنيان می باشد و از اولین كليساهاي دنياي مسيحيت است و کلیسای ارتدوکس شرقي محسوب می شود. ارامنيان قبل از روی آوردن به دین مسیحیت بت پرست بودند و اکثر بت ها مخصوصا بت آناهیتا را می پرستیدند. بعد از پیدایش مسیحيت و از اوایل قرن میلادی اولین پیام آوران مسیحیت به کشور ارمنستان وارد شدند و این دین را تبلیغ کردند. اولین تبلیغ کنندگان مسیحی در کشور ارمنستان تادئوس و بارتولومئوس از حواريون عيسي مسیح بودند. این افراد به دستور حاکمان بت پرست کشور ارمنستان کشته شدند و در زمانهای بعد در محل کشته شدن این افراد کلیساهایی ساختند. کلیسای تادئوس يا طاطاوس مقدس یا قره کلیسا در ناحیه شمال غرب شهر ماکو در کشور ايران محل شهادت تادئوس است.

در موعد سلطنت تیرداد سوم ملقب به کبیر حادثه‌ای روی عدل که برای دائم روی حیات ملت ارمنی تأثیر گذاشت و آن گرویدن این مردم به دین مسیحی بود. می‌توان این حادثه را به عنوان نقطه مرکزی تاریخ این ملت به حساب آورد، و در واقع دنباله کل حوادث بعدی درباره این حادثه بوده است. از این گذشته، در آینده پدیدار شد که مسیحیت برای ارمنستان آغاز عامل تحول و سپس عامل حفظ و نگهداری خود شده است.

آبیش در کتاب از ورای خاک قفقاز می‌نویسد:و این متعلق به جهت است که مردم ارمنی تحت تأثیر مسیحیت چنان زود به درجه والایی از ادب دریافتی که امروز مظهر عاملی چنین مهم در تاریخ بشریت است.

نخستین پایه‌های کلیسای ارمنی به وسیله دو تن از حواریون عیسی مسیح به اسامی تادئوس و بارتوقیمئوس گذاشته شد و شغل آن دو به وسیله عده‌ای از مبلغین مسیحی پیوستگی یافت. لیکن از طرف ملتی مشابه ارمنی که گرد از ویژگیهای آشکار او همواره دلبستگی خشنی به باورها و آداب و سنن دیرینه اش بوده است با پایداری شدیدی روبرو شدند. با اینکه از همان نخست و بویژه از آغاز سده دوم میلادی به بعد عده‌ای مسیحی در ارمنستان بودند، این مملکت همچنان به اختصاص خود به دنیای پاگانیسم پیوسته عدل و پیرو همان دین اساطیری خود بود که هر چند از لطف و ذوق شاعرانه‌ای عاری فقدان اما در واقع چیزی درحد بت‌پرستی بود.