شهر سوان ارمنستان

شهر سوان ارمنستان یک شهر پر  رفت و آمد در استان گغارکونیک در سواحل شمال غربی دریاچه سوان قرار گرفته است. این شهر در ارتفاع بیش از 1925 متر (6316 فوت) بالاتر از سطح دریا 65 کیلومتر (40 مایل) در شمال شرقی شهر ایروان و 35 کیلومتر (22 مایل) مرکز اداری استان گغارکونیک واقع شده است. شهر سوان دارای پارک ملی که از قسمت شمال شرقی شهر به سمت جنوب غرب گسترش یافته است. در حالی که دریاچه سوان ارمنستان به شکل مرز طبیعی از شهر به شرق است. در  سرشماری سال 2011، جمعیت این شهر 19229 بود. با این حال، به عنوان در هر 2016 برآورد رسمی، جمعیت سوان 19200 است.

نام سوان از ریشه اوراتوپی به معنی سرزمین دریاچه ها گرفته شده است. تقریبا 36 جویبار به دریاچه سوان می ریزند و تنها رودخانه ای که از سوان سرچشمه می گیرد رود هرازدان است.از گردشگاههای پیرامون سوان چشمه آب معدنی دیلیجان و شهرستانی به همین نام است. در یک روز بسیار سرد زمستانی که یکی از تهاجم های مکرر اعراب تهدید کننده و بسیار خطرناک شده بود ، مردم روستا با هم اقدام به عبور از دریاچه یخ زده سوان به سوی جزیره سواناک کردند. تمامی مردم عبور می کنند ، به کلیسا پناه می برند و برای نجات جان خود دعا می کنند. هنگامی که اعراب به دریاچه می رسند تصمیم می گیرند که از آن بگذرند . در حالی آنها از دریاچه یخ زده عبور می کرده اند یخ ها می شکنند و مهاجمان در آب غرق می شوند. مردم روستا باور دارند باور دارند که این یک مشیت الهی بوده است. دریاچه پر از جنازه های مشکی رنگ سربازان می شود و به همین دلیل آن را سوان می نامند.