شهر اشتارک ارمنستان

eshtark.jpg

از زمانهای قدیم افسانه ای روایت شده که سه خواهر در شهر اشتارک ارمنستان زندگی می کردند وهرسه عاشق شاهزاده سرکیس می شوند. دو خواهر بزرگتر برای خوشبختی خواهر کوچکتر تصمیم به خودکشی می گیرند ویکی از انها با لباس قرمز ودیگری بالباس زرد خودرابه ته دره اشتارک می اندازند خواهر سوم هم ازناراحت لباس سفید رنگی می پوشد وخود رابه ته دره می اندازد واز ان به بعد شاهزاده سرکیس به یاد انها 3 کلیسا به اسم رنگهای لباسشان در دره میسازد و براساس این افسانه طی قرون مختلف در این دره سه کلیسا ساخته شده است. بهترین کلیسای باقیمانده کلیسای قرمز است که درقرن هفتم میلادی ساخته شده است ساخت کلیسای سفید به قرن ششم وکلیسای زرد به قرن سیزده و چهارده مربوط می شود.شهر اشتارک ارمنستان یکی از مناطق گردشگری و دیدنی ارمنستان است که توجه گردشگران تور ارمنستان را به خود جلب کرده است.

eshtark1.jpg