در ارمنستان رودهایی جریان دارند که بعضی به رودهای بزرگ‌ تر و برخی به دریاچه سوان می‌ریزند. عمده‌ترین آنها بخشی از رود ارس است. رود آقستف است که به رود کر می‌پیوندد. رودهای هرازدان، آزات، ودی، وروتان، وخجی به رود ارس می‌پیوندند. رود پامباک و زوراگت به رود دبد متصل می‌گردند که این نیز با رود خرامی پیوند می‌یابد.

بزرگترین دریاچه ارمنستان سوان است. دریاچه‌های کوچک شامل:آکنا، آرپی، آیگر، کاری،پارز، لسینگ و ایروان را اسم برد.

دریاچه آکنا در ایالت شیراک ارمنستان واقع شده‌است.

دریاچه آرپی که در فرمانروایی شیراک واقع شده‌است.

دریاچه آرپی ارمنستان

دریاچه کاری یک دریاچه در ارمنستان است که در دامنه کوهستان آراگاتس در ایالت آراگاتسوتن واقع شده‌ است.

دریاچه کاری ارمنستان

دریاچه پارز در استان تاووش واقع شده‌است. این دریاچه در پارک ملی دیلیجان در شرق شهر دیلیجان در بلندی ۱٬۳۳۴ متری است.

دریاچه پارز ارمنستان

دریاچه لسینگ از معدود دریاچه‌های طبیعی ارمنستان می‌باشد که در تقرب روستای تساغکاشن در استان آراگاتسوتن واقع شده است.

دریاچه ایروان دریاچه‌ای مصنوعی است که در شهر ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان واقع شده است. این دریاچه بین سال‌های 1963-1966 ساخته شد و در سال ۱۹۶۷ رسماً گشایش شد.گردشگران تور ارمنستان می توانند ازاین مکان زیبا لذت ببرند.

دریاچه ایروان ارمنستان