آثار باستانی ارمنستان و ویژگی های بی همتا طبیعی را می نا در میانی دره های رودخانه آزات و رودخانه آرپا همانند ستون بازالتی که به اسم سنگ سمفونی معروف است غارهایی از خرس آبشارها و سایر آثار باستانی را می توان یافت. کوه آراگاتس با بسیاری از یادبود ها فرهنگی و مجتمع های طبیعی یک ناحیه خاص، برای جذب هر دو گروه دوستداران گردشگری فرهنگی و زیست محیطی است. هر کوه و دره در ارمنستان حائز ویژگی های منحصر به فرد خویش است. کماکان در مورد دریاچه های ارمنستان نیز ویژگی های طبیعی را می طاقت برشمرد، که متعلق به دریاچه ها جالب ترین و زیباترین ها را می توان به سوان، آرپی، "پارز لیچ به و قاری لیچ اسم برد. به هدف حفظ و تقویت میراث طبیعی کشور پارک های ملی اریبونی ، دیلیجان و سوان همچنین 23 پناهگاه، از جمله جرموک، گیولاگاراک و گیومری برپایی شده اند. جنگلداری و مراتع کوهستانی از سوی جنوب کوه آراگاتس ، دودمان کوه های آرگونی و زاخکادزور مفصل شده اند. در ارمنستان ذخایر، پارک های ملی و بسیاری از گونه های محلی از گیاهان دیده می شود.