آب و هوا ارمنستان

هوای ارمنستان معتدل است در تابستان ها از مناطق جنوبی توده هوای گرمی از منطقه گرمسیری می وزد.فصل زمستان هوا ارمنستان بسیار سرد است و فشار جو زیاد می شود.آسمان ارمنستان اغلب آفتابی است و میزان بارندگی در ارتفاعات در 2000 و 2100 متری افزایش دارد.در دشت آرارات ارمنستان متوسط دما هوا در تابستان  مثبت 25تا 27 درجه سانتیگراد و حداکثر 42 درجه سانتیگراد است. متوسط روز های آفتابی در سال را 2700 ساعت نوشته اند.با توجه به قرار گرفتن کشورارمنستاندر شمال منطقهٔ معتدل و با توجه به ویژگی‌های خاص اقلیمی ارمنستان و پایین بودن میزان بارندگی دراین کشور، ارمنستان دارای آب و هوای خشک و قاره‌ای است.در مناطق کوهستانی متوسط درجه حرارت به منهای ۱۲ درجه سانتیگراد نیز کاهش می‌یابد.