کبابی‌های خیابان بُرُشیان ارمنستان

urartu.jpg

سرتا سر خیابان بُرُشیان کبابی‌های خوب دارد. به هر کبابی می‌خواهید وارد شوید ولی بدون شک اگر سفارش "کباب" بدهید برای شما "کوبیده" می‌آورند. اگر کباب لقمه‌ای می‌خواهید باید سفارش "خُرُواتس" بدهید:

خُزی خُرُواتس: کباب خوک

داواری خُرُواتس: کباب گوساله

هاوی خُرُواتس: کباب مرغ

شما گردشگران تور ارمنستان می توانید از غذاهای این رستوران لذت ببرید.