پارک کودکان پس از کیروف ارمنستان

پارک کودکان پس از کیروف در خیابان زاکیان ارمنستان قرار دارد و برای کودکان بسیار مناسب است. در این پارک کودکان می توانند از چتر های بازی استفاده کنند، ماشین اجاره کنند و دوچرخه سواری انجام دهند. گردشگران تور ارمنستان می توانند فرزاندان خود را به این پارک بیاورند و لحظات خوشی را سپری کنند.