پارک راه آهن کودکان ارمنستان

پارک راه آهن کودکان ارمنستان ورودی آن از سمت خیابان ماشتوتس و گذر از یک تونل طولانی به صورت پیاده می باشد و رسیدن به حاشیه رودخانه ای که از کنار ایروان قدیم می گذرد پارک کودکانی نمایان می شود که به زیبایی طراحی شده از زیباترین بخش های آن قطار قدیمی است که از دوره کمونیست از سال ۱۹۳۷ در آنجا مانده و هنوز هم سرحال مثل روز اول کار می کند.این قطار یک مسیر کوتاه ۶۰۰ تا ۷۰۰ متری را  طی کرده و دوباره به ایستگاه اول بر می گردد کل اطراف این ریل و این ایستگاه پر از درختان توت سفید می باشد در مسیر کوتاه ۶۰۰ متری چند تونل کوچک نیز وجود دارد که هیجان خاصی به سفر کوتاه ما می دهد و از همه جالب تر اینکه در گرمای تابستان افراد برای شنا به کناره رودخانه پناه می برند در این مسیر چند چشمه نیز وجود دارد. گردشگران تور ارمنستان می توانند فرزاندان خود را به این پارک بیاورند و لحظات خوبی را سپری کنند.