مجسمه مادر ارمنستان

مجسمه مادر ارمنستان این تندیس بزرگ ٢٣ متری، در خیابان مسروپ مشتوت، در میدانی كه به سبك معماری شوروی پیشین ساخته شده، پیمان گرفته است. مجسمه مادر ستون‌هایی دارد كه با لامپ و فواره‌های زیادی تزئین شده است. می‌گویند تندیس مادر ارمنستان با شمشیری که به ‌دست گرفته و محافظی که جلوی پروا است، یک محافظ برای کشور است و آن را مظهر سازش می‌دانند. مجسمه مادر ارمنستان خیلی‌ها را هم به‌یاد سوسه مایریک، زنی که پا به‌ پای جوانان برای ارمنستان جنگید و به او لقب مادر ارمنستان را دیتا بودند، می‌اندازد. پارک سرسبز حقتاناک هم در تقرب مجسمه قرار گرفته که چرخ و فلک ویژه كودكان و كافه‌ها و رستوران‌های كوچک با غذاهای محلی دارد.مسافران تور ارمنستان می توانند از این مکان بازدید کنند.

Mojasameh-Madar-Armenia.jpg