صومعه الاوردی ارمنستان

صومعه الاوردی ارمنستان در قرن 6 ساخته شده ولی ساخت کلیسا جامع در قرن 11 صورت گرفت.این کلیسا یکی از مشهورترین مکان های دیدنی شهر ارمنستان است.گردشگران  تور ارمنستان می توانند از این مکان تاریخی بازدید کنند.

alaverdi.jpg