درباره ارمنستان

موقعیت جغرافیایی ارمنستان

lication-armenia.jpg

ارمنستان واقع در قاره آسیا در میان دریای سیاه و دریای خزر در زمینی به مساحت دهد 28،203 کیلومتر مربع و و 1540 کیلومتر مربع از آب پوشش می دهد، ارمنستان را بعنوان بزرگترین کشور 144 مین در جهان با مساحت کل 29743 کیلومتر مربع شناخته شده است.ارمنستان در سال 1991 بعنوان یک کشور مستقل پس از کسی حق حاکمیت خود از ترکیه شده است.ارمنستان کشوری کوهستانی و پر باران است

  • جمعیت مردم ارمنستان در سال 2012 ، 2970495 نفر است و مردم دارای چگالی چگالی 105 نفر در هر کیلومتر مربع دارد.
  • ارز از ارمنستان ارمنستان درام (AMD) است.
  • زبان مردم ارمنستان ارمنی است.
  • کد شماره گیری: 374
  • دامنه سطح اینترنت:AM
  • مرز زمینی با 4 کشور ترکیه، ایران، ، جمهوری آذربایجان، گرجستان است