بازار گوم ارمنستان

bazargoom1.jpg

بازار گوم ارمنستان یکی از مهم ترین مراکز خرید ارمنستان است و فاصله این بازار تا میدان جمهوری تنها 10 دقیقه است. این بازار با مساحتی به طول  42 در منطقه شهر ایروان قرار دارد.در این بازار انواع گوشت، میوه، سبزیجات، خشکبارو... را می توان تهیه کرد.مسافران تور ارمنستان می توانند خرید روزانه خود را از این بازار تهیه کنند.

 bazargoom.jpg

نشانی: ارمنستان،خیابان مووسس خورناتسی ، شماره ۳۵